streda od 9:30 a 10:30
štvrtok podľa rozpisu
Každý nepárny pondelok od 16:00
utorok od 10:30
Pondelok od 10:00

Maľovanie je čarovanie pre deti

Viac informácií už čoskoro.

Dátum: 
piatok, jún 23, 2017 - 15:30