Každý nepárny pondelok od 16:00
utorok od 10:30
utorok od 13:00
piatok a pondelok od 10:00
streda od 9:30 a 10:30

Otvorený ateliér

Dátum: 
pondelok, marec 26, 2018 - 16:00