Každý nepárny pondelok od 16:00
štvrok od 13:00
podľa rozpisu
streda od 9:45 a 10:45
piatok od 10:00

Výroba vianočných vencov (nahlasovanie)

Dátum: 
pondelok, november 27, 2017 - 17:30

Najbližšie akcie