utorok od 13:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
podľa rozpisu
streda od 9:30 a 10:30
štvrtok podľa rozpisu

Malí muzikanti

Pre deti od 18 mesiacov

Kedy: prvá skupina v stredu od 9.30 do 10:15, druhá skupina od 10.30 do 11:15
Cena: 4 € za jednu lekciu (hradia sa 4 lekcie vopred, kurz trvá jeden mesiac).
Kontakt a prihlasovanie: Michaela Horváthová, misulav@gmail.com alebo 0907 331 056.

Je možné prihlasovať sa priebežne.

Popis kurzu: V priebehu lekcie budeme spievať, tancovať, hrať na hudobné nástroje a trošku si aj zacvičíme. Objavíme čaro masáží a rôznych hier, ktoré podporia náš vzťah s dieťatkom a jeho prirodzený vývoj. Výhodou pre dieťa je, že riekanky a spievanky sa na hodinách opakujú. Dieťa si tak zlepší pamäť, slovnú zásobu aj výslovnosť. Podporí sa jeho motorika, hudobné schopnosti a nadanie. Zároveň bude mať možnosť pohybovať sa v kolektíve, čo mu uľahčí lepšiu adaptáciu v škôlke.

Prečo sa zúčastniť: Absolvovanie lekcií určite prospeje aj vám. Vybočíte z bežného stereotypu, zmeníte prostredie a zároveň spolu s dieťatkom získate chvíľku, ktorú môžete venovať sami sebe.