streda od 9:30 a 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
Pondelok od 10:00
pondelok, streda a štvrtok
utorok od 10:30

Čo sme spolu zažili