pondelok, streda a štvrtok
Každý nepárny pondelok od 16:00
streda od 9:30 a 10:30
štvrtok podľa rozpisu
Pondelok od 10:00

Ako redukovať odpad v domácnosti

V tento deň sa v Ráčiku konala prednáška na tému Ako redukovať odpad v domácnosti (život bez odpadu). Priemerný Bratislavčan vyprodukuje 446 kg odpadu ročne. To je viac ako kilo za deň. A z toho sa zrecykluje iba necelá štvrtina. Dá sa to však robiť inak? Žiť šetrne k životnému prostrediu a neprodukovať (skoro) žiaden odpad? Na tieto a aj na mnohé iné otázky ako žiť bez odpadu v modernom pulzujúcom veľkomeste nám zodpovedala Petra z blogu Zero Waste Slovakia. Prednáška mala hojnú účasť, zúčastnilo sa jej cca 22 ľudí.