Pondelok od 10:00
piatok a pondelok od 10:00
utorok od 13:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
streda od 9:30 a 10:30

Divadielko pre deti

Posledný piatok v mesiaci zorganizovalo naše rodinné centrum Ráčik divadelné dopoludnie s rozprávkovým divadielkom MaKiLe s hrou Kto naučí loptu skákať. Na divadielku, ktoré sa po 1x konalo na otvorenej ploche (aj počasie nám super vyšlo) sa zúčastnilo veľké množstvo detí s rodičmi. Všetci sa dobre zabavili a mnoho detí si odnieslo pekný zážitok. Aj touto cestou RC Ráčik ďakuje za finančnú podporu magistrátu hlavného mesta Bratislavy a taktiež riaditeľovi Základnej umeleckej školy na Vrbenského ulici 1 za poskytnutie vonkajšieho areálu ZUŠ na uskutočnenie tohto divadielka.