utorok od 10:30
Pondelok od 10:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
streda od 9:30 a 10:30
podľa rozpisu

Enviromentálna výchova, téma Les

Témou enviromentálnej výchovy pre deti v tento deň bol: „Les. Strom je veľký dom, kde zvieratká prebývajú? Ako les vonia, ako sa v ňom prebúdzajú semienka,...?“ Deti sa rozprávali a prezerali si knižku o lese, vytvorili z hliny a z konárov ihličnatých stromov les a porozkladali doň lesné zvieratká. Na záver si deti vyrábali na tvár škrabošky rôznych zvierat. Herňou sa okrem štebotu detí „v lese“ rozliehala aj vôňa ozajstného lesu.