utorok od 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
piatok a pondelok od 10:00
Pondelok od 10:00
streda od 9:30 a 10:30

Jarný blšák 2017