utorok od 10:30
piatok a pondelok od 10:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
pondelok, streda a štvrtok
streda od 9:30 a 10:30

Jarný blšák 2017