streda od 9:30 a 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
utorok od 13:00
Pondelok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu

Jarný blšák 2017