streda od 9:30 a 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
pondelok, streda a štvrtok
štvrtok podľa rozpisu
podľa rozpisu

Maľovanie je čarovanie

Pozrite sa, ako sme tvorili s obrazom Otázka od Doroty Sadovskej. Vytvorili sme živé obrazy a figúry zo siluet našich tiel. Maľovanie je čarovanie...


Najbližšie akcie