streda od 9:30 a 10:30
Pondelok od 10:00
podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu

Maľovanie mandál s Miškou

Dnes si niektoré v vás mali možnosť vyskúšať maľovanie mandál na Miškiných tvorivých dielňach pre mamičky.