utorok od 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
Pondelok od 10:00
piatok od 10:00
pondelok, streda a štvrtok

Maľovanie mandál s Miškou

Dnes si niektoré v vás mali možnosť vyskúšať maľovanie mandál na Miškiných tvorivých dielňach pre mamičky.


Najbližšie akcie