štvrtok podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00
streda od 9:30 a 10:30
utorok od 13:00
pondelok, streda a štvrtok

Maľovanie mandál s Miškou

Dnes si niektoré v vás mali možnosť vyskúšať maľovanie mandál na Miškiných tvorivých dielňach pre mamičky.