podľa rozpisu
streda od 9:30 a 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
utorok od 10:30
štvrtok podľa rozpisu

O vývine detskej reči

S nápadom zorganizovať v Ráčiku stretnutie s logopedičkou sme prišli na základe rozhovorov s Vami - rodičmi, ktorí navštevujete našu herničku. Prednáška s klinickou logopedičkou Silviou Minárikovou sa zaoberala dôležitými míľnikmi vývoja detskej reči. Dozvedeli sme sa informácie ako pomôcť svojim deťom v rozvoji reči, ako rozpoznať predispozície pre poruchy reči, a v akých situáciách je vhodné vyhľadať odborníka. Zaujímavou bola aj téma bilinguálnosti detí a celková podpora jazykových schopností.