pondelok, streda a štvrtok
utorok od 13:00
podľa rozpisu
štvrtok podľa rozpisu
utorok od 10:30

Predvianočná atmosféra v Ráčiku