Každý nepárny pondelok od 16:00
podľa rozpisu
Pondelok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00

Predvianočná atmosféra v Ráčiku