Pondelok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu
utorok od 13:00
pondelok, streda a štvrtok
piatok a pondelok od 10:00

Predvianočná atmosféra v Ráčiku


Najbližšie akcie