podľa rozpisu
pondelok, streda a štvrtok
utorok od 10:30
štvrtok podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00

Ráčikovský ples 2018