Pondelok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00
utorok od 10:30
podľa rozpisu

Tvorivé dielne - šperky