streda od 9:45 a 10:45
Každý nepárny pondelok od 16:00
piatok od 10:00
pondelok, streda a štvrtok
štvrtok podľa rozpisu

Tvorivé dielne - šperky


Najbližšie akcie