štvrtok podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00
Pondelok od 10:00
pondelok, streda a štvrtok
Každý nepárny pondelok od 16:00

Tvorivé dielne - linoryt