Každý nepárny pondelok od 16:00
piatok od 10:00
utorok od 10:30
pondelok, streda a štvrtok
streda od 9:45 a 10:45

Tvorivé dielne - linoryt


Najbližšie akcie