Pondelok od 10:00
utorok od 13:00
štvrtok podľa rozpisu
Každý nepárny pondelok od 16:00
streda od 9:30 a 10:30

Čo sme spolu zažili