Každý nepárny pondelok od 16:00
pondelok, streda a štvrtok
piatok a pondelok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu
podľa rozpisu

Čo sme spolu zažili