Každý nepárny pondelok od 16:00
piatok a pondelok od 10:00
streda od 9:30 a 10:30
utorok od 13:00
štvrtok podľa rozpisu

Čo sme spolu zažili