pondelok, streda a štvrtok
streda od 9:30 a 10:30
piatok a pondelok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu
Každý nepárny pondelok od 16:00

Čo sme spolu zažili