Pondelok od 10:00
podľa rozpisu
štvrtok podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00
streda od 9:30 a 10:30

Čo sme spolu zažili