štvrtok podľa rozpisu
utorok od 10:30
pondelok, streda a štvrtok
Každý nepárny pondelok od 16:00
Pondelok od 10:00

Čo sme spolu zažili