piatok a pondelok od 10:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
utorok od 13:00
pondelok, streda a štvrtok
utorok od 10:30

Čo sme spolu zažili