pondelok, streda a štvrtok
streda od 9:30 a 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
štvrtok podľa rozpisu
podľa rozpisu

Bábätkovo

pre deti od narodenia do 1 roka
 
Kedy: pondelok od 10:00 do 13:00
Cena: 1 euro, prihlasovať vopred sa netreba
Na herničke s vami bude Evka Tulejová, evatulejova@yahoo.co.uk0917/777603
 
Bábätkovo je hernička pre najmenšie deti. Najčastejšie k nám chodia deti od 6 mesiacov do 1 roka, no výnimkou nie sú ani staršie deti. 
  • hernička je vhodná ako prvý kontakt detí s novým prostredím a ďalšími deťmi
  • pre malé deti je dobré, ak môžu byť v kolektíve mierne starších detí. Môžu od nich totiž odpozorovať nové pohyby a spôsoby hry a obohatiť tak vlastný repertoár
  • zároveň tu nestretnú príliš staré deti, ktorých divoká hra by pre ne mohla byť nepochopiteľná a ohrozujúca
  • hernička je primárne pre babätká do 1 roka, no vítané sú u nás aj mierne staršie deti, ktoré bábätká nebudú ohrozovať
  • mamičky majú možnosť vďaka bábätkovu získať nové kontakty a ocenia zmenu prostredia, či vybočenie zo stereotypov
 
Tešíme sa na vás :)