pondelok, streda a štvrtok
podľa rozpisu
piatok od 10:00
streda od 10:00
štvrok od 13:00

Angličtina Hocus a Lotus

Pre deti od 18 mesiacov do 3 a pol roka v sprievode rodiča

Príďte na ukážkovú hodinu 13.9.2016, utorok 10.00

Chcete mať bilingválne dieťa? Využite ten najlepší čas na učenie sa cudzích jazykov! Učíme sa prirodzenou formou. Zabávame sa, hráme sa, spievame si, zažívame všetko po anglicky.

Kedy: utorok 10.00 cca 45 minút
Cena: 48 € za 12 hodín (plus materiály - určené na jeden rok výučby)
Lektorka: Silvia Bobošíková, bobosikovas@gmail.com, 0905 341 361

  • učenie prirodzeným spôsobom tak, ako si osvojujeme materinský jazyk
  • obľúbené postavičky dinokrokov Hocusa a Lotusky zavedú deti do magického sveta, kde sa rozpráva len po anglicky
  • angličtina je podávaná prirodzenou a zábavnou formou dramatizácie príbehov, hier a pesničiek
  • overený formát v mnohých krajinách sveta www.hocus-lotus.sk

See you soon in the next adventure :-)