podľa rozpisu
Každý nepárny pondelok od 16:00
piatok od 10:00
štvrok od 13:00
utorok od 10:30

Angličtina Hocus a Lotus

Pre deti od 18 mesiacov do 3 a pol roka v sprievode rodiča

Príďte na ukážkovú hodinu 12.9.2017, utorok 10.30. Kurz začína 26.9.2017.

Chcete mať bilingválne dieťa? Využite ten najlepší čas na učenie sa cudzích jazykov! Učíme sa prirodzenou formou. Zabávame sa, hráme sa, spievame si, zažívame všetko po anglicky.

Kedy: utorok 10.30 cca 40 minút
Cena: 48 € za 12 hodín (plus materiály - určené na jeden rok výučby)
Lektorka: Silvia Bobošíková, bobosikovas@gmail.com, 0905 341 361

Štruktúra hodiny má pravidelné prvky:

 1. Oblečením magického trička – symbol prechodu z jedného jazyka do druhého. Odpočítaním od 1-10.
 2. Dinodivadlo – interpretácia príbehu v kruhu. Rodičia sú aktívni a opakujú text, mimiku, gestá po učiteľovi. Nič sa neprekladá.
 3. Spievanie dinomuzikálu – rovnaký text si zaspievame.
 4. Čítanie príbehu.
 5. Pozeranie príbehu
 6. Odpočítanie 10-1 a vyzlečenie si magického trička

Príbehy sú tvorené jednoducho detsky s využitím najpoužívanejších rečových prostriedkov prezentovaných v krátkych muzikálových pesničkách.

Prečo sa kurzu zúčastniť:

 • efektívna výučba angličtiny prirodzeným spôsobom prostredníctvom príbehov, zábavy, emócií a intenzívneho zážitku
 • výskumami overený formát v mnohých krajinách sveta
 • čím skôr začína dieťa s novým jazykom, tým si ho ľahšie osvojí, hlavne po fonetickej stránke,
 • dôležité je aj vytváranie si pozitívneho vzťahu k novému jazyku a zaviesť Hocusa aj do domáceho prostredia
 • na hodinách sa neučíme slová ale fixujú sa celé frázy, ktoré nie sú vytrhnuté z kontextu

See you soon in the next adventure :-)

     

 

Najbližšie akcie