utorok od 13:00
utorok od 10:30
Pondelok od 10:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
streda od 9:30 a 10:30

Angličtina Hocus a Lotus

Pre deti od 18 mesiacov do 3 a pol roka v sprievode rodiča

Chcete mať bilingválne dieťa? Využite ten najlepší čas na učenie sa cudzích jazykov! Učíme sa prirodzenou formou. Zabávame sa, hráme sa, spievame si, zažívame všetko po anglicky.

Kedy: utorok 10.30 cca 40 minút
Cena: 48 € za 12 hodín (plus materiály - určené na jeden rok výučby)
Lektorka: Silvia Bobošíková, bobosikovas@gmail.com, 0905 341 361

Štruktúra hodiny má pravidelné prvky:

 1. Oblečením magického trička – symbol prechodu z jedného jazyka do druhého. Odpočítaním od 1-10.
 2. Dinodivadlo – interpretácia príbehu v kruhu. Rodičia sú aktívni a opakujú text, mimiku, gestá po učiteľovi. Nič sa neprekladá.
 3. Spievanie dinomuzikálu – rovnaký text si zaspievame.
 4. Čítanie príbehu.
 5. Pozeranie príbehu
 6. Odpočítanie 10-1 a vyzlečenie si magického trička

Príbehy sú tvorené jednoducho detsky s využitím najpoužívanejších rečových prostriedkov prezentovaných v krátkych muzikálových pesničkách.

Prečo sa kurzu zúčastniť:

 • efektívna výučba angličtiny prirodzeným spôsobom prostredníctvom príbehov, zábavy, emócií a intenzívneho zážitku
 • výskumami overený formát v mnohých krajinách sveta
 • čím skôr začína dieťa s novým jazykom, tým si ho ľahšie osvojí, hlavne po fonetickej stránke,
 • dôležité je aj vytváranie si pozitívneho vzťahu k novému jazyku a zaviesť Hocusa aj do domáceho prostredia
 • na hodinách sa neučíme slová ale fixujú sa celé frázy, ktoré nie sú vytrhnuté z kontextu

See you soon in the next adventure :-)