Pondelok od 10:00
podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00
streda od 9:30 a 10:30
štvrtok podľa rozpisu

Otvorený ateliér

Tvorivé dielne pre deti od 2 do 5 rokov, zamerané na proces tvorby. Deti si môžu vyskúšať základné výtvarné techniky. Vždy je pripravených pár jednoduchých pozvánok tvoriť, ktoré si každé dieťa môže interpretovať po svojom. Nemáme žiadne pravidlá ani vopred určený výsledok.

Prihlásení môžu prísť kedykoľvej počas otváracích hodín ateliéru a zdržať sa na 10 minút alebo až do záverečnej.

O mne: Verím v kreativitu. Okrem dobrovoľníckeho vedenia Otvoreného ateliéru blogujem a moderujem skupinu Klub farebných prstov. Som mamou dvoch detí.

Vstupné: 2e (1e na materiál a 1e na chod Ráčika)

Kedy: Každý nepárny pondelok od 16.00

Ateliér vedie Dagmar Vinterová. Viac informácií na: vinterova@gmail.com     

     

     

      

  

Najbližšie akcie