podľa rozpisu
Každý nepárny pondelok od 16:00
piatok od 10:00
štvrok od 13:00
pondelok, streda a štvrtok

Kurzy pre dospelých

Najbližšie akcie