Každý nepárny pondelok od 16:00
Pondelok od 10:00
podľa rozpisu
streda od 9:30 a 10:30
utorok od 13:00

Kurzy pre dospelých