streda od 9:30 a 10:30
utorok od 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
Pondelok od 10:00
piatok a pondelok od 10:00

Kurzy pre dospelých

Najbližšie akcie