štvrtok podľa rozpisu
pondelok, streda a štvrtok
piatok a pondelok od 10:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
utorok od 10:30

Kurzy pre deti