pondelok, streda a štvrtok
podľa rozpisu
streda od 10:00
piatok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu

Kurzy pre deti