piatok a pondelok od 10:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
Pondelok od 10:00
utorok od 13:00
streda od 9:30 a 10:30

Joga nie len pre tehotné

pre tehotné, pre ženy túžiace po bábätku, pre ženy po pôrode

Kedy: každú stredu 17.00 – 18.00 

Cena: 68 € (13.9.2017 – 13.12. 2017) za jednotlivé cvičenie 5 €. Pre tehotné je možnosť platiť za kĺzavý mesiac (4 lekcie) po 20 €

Lektorka: Ľubica Ondrušová,  0908 497 587, jogah.sk

Ak máte záujem, je možné pripojiť sa kedykoľvek do prebiehajúceho kurzu, platí sa iba príslušná čiastka.