Každý nepárny pondelok od 16:00
utorok od 13:00
štvrtok podľa rozpisu
utorok od 10:30
Pondelok od 10:00

Ashtanga jóga

Najbližšie akcie