Každý nepárny pondelok od 16:00
piatok od 10:00
streda od 9:45 a 10:45
utorok od 10:30
podľa rozpisu

Ashtanga jóga

Najbližšie akcie