štvrok od 13:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
piatok od 10:00
podľa rozpisu
štvrtok podľa rozpisu

Ashtanga jóga

Najbližšie akcie