Každý nepárny pondelok od 16:00
streda od 9:30 a 10:30
Pondelok od 10:00
piatok a pondelok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu

Intenzívny tréning s Katkou

Intenzívny tréning s Katkou: 

pondelok 8:20-9:20

utorok 17:15-18:15

streda 8:20-9:20

štvrtok 17:15-18:15

Cena: 3 eurá 

Čo je bodywork?

posilňovacie a vytrvalostné cvičenie na formovanie postavy v sprievode hudby. Pri realizácii sa prevažne využíva zátaž vlastného tela. ale aj ľahké činky a iné pomôcky. Na hodine sa rovnomerne precvičí a posilní celé telo. najmä však problémové partie ako brušné, sedacie a stehenné svalstvo.

Čo je Kruhový tréning?

Je cvičenie „do kruhu“ na určitom počte stanovíšť v svižnom tempe bez prestávky. Na spestrenie rténingov využívame rôzne cvičebné pomôcky (činky, gumy, step schodíky, trampolíny, švihadlá, atď.)

Tešíme sa na vás. Za prítomnosti detí, ale aj bez detí :)