pondelok, streda a štvrtok
Pondelok od 10:00
piatok a pondelok od 10:00
utorok od 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00

Podporili nás

Ak by ste sa chceli stať naším sponzorom a pomôcť nám či už materiálne alebo finančne, ozvite sa nám prosím adrese info.racik@gmail.com. Ďakujeme :)

Viac informácií o možnej pomoci nájdete aj v časti Podporte naše centrum

 

Starú jedáleň, projekt komunitného centra ktorého jedným zo spoluzakladateľov je aj RC Ráčik podporil: