podľa rozpisu
pondelok, streda a štvrtok
Pondelok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu
štvrok od 13:00

Podporili nás

Ak by ste sa chceli stať naším sponzorom a pomôcť nám či už materiálne alebo finančne, ozvite sa nám prosím adrese info.racik@gmail.com. Ďakujeme :)

Viac informácií o možnej pomoci nájdete aj v časti Podporte naše centrum