Každý nepárny pondelok od 16:00
piatok od 10:00
štvrok od 13:00
podľa rozpisu
štvrtok podľa rozpisu

Podporili nás

Ak by ste sa chceli stať naším sponzorom a pomôcť nám či už materiálne alebo finančne, ozvite sa nám prosím adrese info.racik@gmail.com. Ďakujeme :)

Viac informácií o možnej pomoci nájdete aj v časti Podporte naše centrum

 

Najbližšie akcie