piatok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu
podľa rozpisu
Každý nepárny pondelok od 16:00
streda od 9:45 a 10:45

Podporili nás

Ak by ste sa chceli stať naším sponzorom a pomôcť nám či už materiálne alebo finančne, ozvite sa nám prosím adrese info.racik@gmail.com. Ďakujeme :)

Viac informácií o možnej pomoci nájdete aj v časti Podporte naše centrum

 

Starú jedáleň, projekt komunitného centra ktorého jedným zo spoluzakladateľov je aj RC Ráčik podporil:

Najbližšie akcie