štvrtok podľa rozpisu
utorok od 13:00
streda od 9:30 a 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
Pondelok od 10:00

Pridajte sa k nám

Ako funguje Ráčik
 
V RC Ráčik nie je zamestnaná ani jedna pracovná sila. Mamičky, ktoré sa starajú o chod materského centra túto „prácu“ vykonávajú dobrovoľne, vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu. Čo dokázali dobrovoľníčky? Od upratovania, zorganizovania spoločenských akcií, opekačiek, písania článkov až po písanie projektov, účtovníctvo, administratívu, komunikáciu s médiami, oslovovanie sponzorov, atď. Bez nich by rodinné centrum Ráčik nefungovalo.
 
Kto je dobrovoľník?
 
Dobrovoľník je osoba, ktorá je ochotná investovať svoj čas, skúsenosti, zručnosti, vedomosti a schopnosti organizácii za dohodnutých podmienok a za svoju prácu a činnosť nie je finančne odmenená formou platu. Práca dobrovoľníka je o dobrom pocite z toho, že ste niekomu pomohli, že ste aktívni vo svojej komunite, o získaní nových pohľadov na svet, rozšírení Vašich pracovných skúseností, ale aj o zvýšení Vašich kariérnych možností.
 
Pridaj sa k nám aj ty!
 
Ak chceš obohatiť náš program o nejakú aktivitu, workshop, kurz, kreatívnu dielňu alebo mať služby v zelenej herničke, napíš nám na racik@racik.sk. Radi ťa privítame medzi nami.