utorok od 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
Pondelok od 10:00
streda od 9:45 a 10:45
podľa rozpisu

Kurzy pre deti

Najbližšie akcie