utorok od 13:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
pondelok, streda a štvrtok
podľa rozpisu
utorok od 10:30

Kurzy pre deti