piatok a pondelok od 10:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
Pondelok od 10:00
podľa rozpisu
streda od 9:30 a 10:30

Kurzy pre deti