Každý nepárny pondelok od 16:00
utorok od 10:30
podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00
pondelok, streda a štvrtok

Kurzy pre deti