Pondelok od 10:00
podľa rozpisu
Každý nepárny pondelok od 16:00
štvrtok podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00

Kurzy pre deti

Najbližšie akcie