podľa rozpisu
utorok od 13:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
piatok a pondelok od 10:00
utorok od 10:30

Maľovanie je čarovanie

„Niekde som čítala, že umenie je vážna vec, ale umenie môže byť aj hra.“

Milé detičky, milí rodičia, príďte do rodinného centra Ráčik na milú kreatívnu aktivitu, ktorú vedie Katka Kosánová.

Maľovanie je čarovanie organizujeme 1x mesačne je pre deti vo veku 2 -12 rokov v skupine maximálne 10 detí dobrovoľný príspevok je 3 Eur / dieťa trvanie 50 minút

Prihlasujte sa na: kosanova@chello.sk

Maľovanie je čarovanie je tvorivá dielňa pre deti, prípadne aj ich mamičky, na ktorej hravou formou spoznávame výtvarné diela vybraných slovenských maliarov. Spoločne sa venujeme tvorivým aktivitám viazaným na zvolené umelecké dielo. Tie vyústia do výtvarných činností, ktoré sú deťom také blízke. S vedením takýchto dielní mám dlhoročné skúsenosti zo Slovenskej národnej galérie a Bibiany. Som presvedčená, že priblíženie slovenského výtvarného umenia deťom má veľký význam. Máme dedičstvo, ktoré stojí za to.