Každý nepárny pondelok od 16:00
pondelok, streda a štvrtok
streda od 9:30 a 10:30
podľa rozpisu
štvrtok podľa rozpisu

Mteriálna pomoc Ráčiku

V súčasnosti by sme do herničky radi kúpili nový guličkový bazén, nakoľko starý už pomaly doslúžil. Ak by ste nám s jeho zháňaním chceli pomôcť, napíšte nám na info.racik@gmail.com. Ďakujeme :)