podľa rozpisu
streda od 9:30 a 10:30
štvrtok podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00
pondelok, streda a štvrtok

O nás

Kto sme

- Rodinné centrum Ráčik existuje už od roku 2003 a za ten čas prešlo neľahkou cestou. 
- vzniklo „zdola“ iniciatívou miestnych mamín a otcov, ktorí centrum vlastnoručne vybudovali a starajú sa oň
- je nekomerčné a dostupné všetkým mladým rodinám s malými deťmi
- naše aktivity majú verejnoprospešný charakter a prispievajú k budovaniu a rozvoju miestnej komunity
- sme členom Únie materských centier 

Ako fungujeme

- sme neziskové občiasnke združenie
- pracujeme na báze dobrovoľníctva a nemáme žiadneho plateného zamestnanca
- na každodennom chode nášho centra sa pravidelne podieľa približne 13 členiek, 14 dobrovoľníčok a mnoho ďalších zanietených rodičov
- financie na svoj chod si získavame sami vlastnými aktivitami, písaním projektov, získavaním grantov a pod.

Čo poskytujeme deťom

- otvorenú herňu, kde sa môžu zahrať s novými kamarátmi a peknými hračkami
- Montessori herňu
- kurzy na rozvíjanie manuálnej a pohybovej zručnosti, tvorivosti a zmyslu pre rytmus a koordináciu pohybov
- čas strávený v detskom kolektíve podporuje socializáciu a adaptovanie sa na detský kolektív pred nástupom do materskej škôlky

Čo poskytujeme rodičom

- informácie o tehotenstve, dojčení, o výchove a základnom sociálnom poradenstve
- sprostredkovanie i zorganizovanie odborných kontaktov a prednášok, tréningov a vzdelávacích aktivít

Čo poskytujeme rodinám

- organizujeme podujatia zamerané na spoločné trávenie voľného času rodín, kultúrneho či športového zamerania
- prednášky, kurzy, diskusie na témy z oblasti medicíny, výchovy a rodičovstva, životosprávy
- burzy detských odevov a hračiek