podľa rozpisu
pondelok, streda a štvrtok
streda od 10:00
utorok od 10:00
štvrok od 13:00

Tvorivé dielne

Tvorivé dielničky pre dospelých najrôznejšieho zamerania, od výroby kozmetiky až po výrobu šperkov, syra či chleba.

Pre aktuálne otvárané kurzy pozrite sekciu Program, alebo Najbližšie pripravované akcie v pravom stĺpci.

Materiál na dielničky nám pomáha zabezpečovať http://www.epastell.sk/