piatok a pondelok od 10:00
Každý nepárny pondelok od 16:00
Pondelok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu
streda od 9:30 a 10:30

Tvorivé dielne

Tvorivé dielničky pre dospelých najrôznejšieho zamerania, od výroby kozmetiky až po výrobu šperkov, syra či chleba.

Pre aktuálne otvárané kurzy pozrite sekciu Program.

Materiál na dielničky nám pomáha zabezpečovať http://www.epastell.sk/