utorok od 10:30
štvrtok podľa rozpisu
Každý nepárny pondelok od 16:00
pondelok, streda a štvrtok
Pondelok od 10:00

Tvorivé dielne

Tvorivé dielničky pre dospelých najrôznejšieho zamerania, od výroby kozmetiky až po výrobu šperkov, syra či chleba.

Pre aktuálne otvárané kurzy pozrite sekciu Program.

Materiál na dielničky nám pomáha zabezpečovať http://www.epastell.sk/