utorok od 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
podľa rozpisu
streda od 9:30 a 10:30
pondelok, streda a štvrtok

Tvorivé dielne

Tvorivé dielničky pre dospelých najrôznejšieho zamerania, od výroby kozmetiky až po výrobu šperkov, syra či chleba.

Pre aktuálne otvárané kurzy pozrite sekciu Program.

Materiál na dielničky nám pomáha zabezpečovať http://www.epastell.sk/