Každý nepárny pondelok od 16:00
streda od 9:30 a 10:30
štvrtok podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00
Pondelok od 10:00

Tvorivé dielne

Tvorivé dielničky pre dospelých najrôznejšieho zamerania, od výroby kozmetiky až po výrobu šperkov, syra či chleba.

Pre aktuálne otvárané kurzy pozrite sekciu Program.

Materiál na dielničky nám pomáha zabezpečovať http://www.epastell.sk/