Každý nepárny pondelok od 16:00
utorok od 10:30
Pondelok od 10:00
štvrtok podľa rozpisu
streda od 9:45 a 10:45

Tvorivé dielne

Tvorivé dielničky pre dospelých najrôznejšieho zamerania, od výroby kozmetiky až po výrobu šperkov, syra či chleba.

Pre aktuálne otvárané kurzy pozrite sekciu Program, alebo Najbližšie pripravované akcie v pravom stĺpci.

Materiál na dielničky nám pomáha zabezpečovať http://www.epastell.sk/

      

Najbližšie akcie