pondelok, streda a štvrtok
štvrtok podľa rozpisu
streda od 9:45 a 10:45
štvrok od 13:00
Každý nepárny pondelok od 16:00

Výročné správy

Najbližšie akcie