utorok od 13:00
štvrtok podľa rozpisu
streda od 9:30 a 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
podľa rozpisu

Zbierka šatstva