Každý nepárny pondelok od 16:00
streda od 9:30 a 10:30
piatok a pondelok od 10:00
pondelok, streda a štvrtok
podľa rozpisu

Zbierka šatstva