Veselý a zmysluplný čas s maminkou/rodičom a pre maminky – možnosť zdieľania s maminkami rovnako starých detí a odovzdávania si skúseností a inšpirácií v starostlivosti a výchove.

Pre deti od 4 mesiacov do 3 rokov

Kedy: štvrtok od 9:00 do 10:00 – deti vo veku 15 – 24 mesiacov
od 10:15 do 11:15 – deti vo veku 2 – 3 roky
Cena: platí sa celý kurz vopred, 6eur za hodinu.
Lektorka: 
Kurz vedie certifikovaná lektorka pohybového vzdelávania detí Kristína Dubajová, www.arunka.sk Prihlasovanie na kristina@arunka.sk, prípadne info SMS na 0907 726 961

  • Cvičenie na fitloptách, overbaloch
  • tanec pre radosť, rozvíjanie prirodzeného rytmu a muzikality detí
  • pesničky, muzicírovanie na hudobných nástrojoch
  • masáže
  • hry na podporu jemnej i hrubej motoriky a podporu prirodzeného psychomotorického vývoja detí s ohľadom na jednotlivé vekové kategórie
  • sociálny rozmer- kontakt dieťatka s rovesníkmi a učenie sa základným sociálnym zručnostiam 

 

   

Cvičenie a tanec detí s maminkami