Primárne pre deti od 1,5 roka.

Kedy: štvrtky 9:30 a 10:45
Cena za vstup: 64 eur za 8 lekcií 
Maximálny počet účastníkov: 8
Lektorky: Miroslava Loyová (miroslava.loyova@gmail.com)

Čo je montessori?  Je to podrobne prepracovaný systém práce s deťmi pomenovaný podľa talianskej lekárky Márie Montessori. Montessori systém rešpektuje senzitívne obdobia konkrétneho veku detí, preto má viditeľné výsledky.
 
Ako prebiehajú herničky?
Herničky prebiehajú v precízne pripravenom prostredí RC Ráčik. Štandardné trvanie bloku je 8 hodín a jedna náhradná hodina. Na hodine deti pracujú samostatne spolu s rodičmi / starými rodičmi. Jednotlivé aktivity si prenášajú na priestor koberčeka. Deti pracujú s množstvom rôznych pomôcok, ktoré sú citlivo pripravene s ohľadom na senzitívne obdobia daného veku. Zameriavame sa na samoobslužné zručnosti, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvoj zmyslov. Stretávame sa v skupinke max. 8 detí. V malých skupinkách má dieta možnosť nerušene sa zoznámiť s prostredím a pomôckami a zároveň sa nenásilne „ sociálne oťukat“ v prostredí rovesníkov.
Rodičia majú možnost strávit zmysluplný čas v zmysluplnom prostredí so svojimi deťmi. Pozorovať ho v novom prostredí a v kolektíve. 
Montessori svet je zaujímavý a krásny, ste srdečne vítaní. 

 

Montessori herňa