Primárne pre deti od 1,5 roka.

Kedy: piatok od 10.00 do 11:15 hod a od 11:30 do 12:45
Cena za vstup: 64e za 8 lekcií (uzavretá skupina. Pre viac info kontaktujte prosím jednu z lektoriek)
Maximálny počet účastníkov: 8
Lektorky: Miroslava Loyová (miroslava.loyova@gmail.com)

Čo je Montessori? – je to systém práce s deťmi pomenovaný podľa talianskej lekárky Márie Montessori, existuje viac ako 100 rokov. – dá sa používať už od narodenia dieťatka a je vhodná pre každé dieťa – používajú sa pri ňom špeciálne pomôcky, ktoré pomáhajú dieťatku učiť sa a rozvíjať sa – dieťa sa naučí len z vnútornej motivácie všetko, čo chce, potrebuje a čo ho zaujíma – dieťa sa stáva vyrovnanou, sebavedovou a samostatnou osobnosťou, zažíva pocity šťastia a naplnenia – keď dieťa absolvuje celé vzdelanie Montessori metódou, naučí sa VŠETKO, čo mu umožnuje kapacita jeho mozgu

Montessori herňa je určená pre deti od 1,5-4 rokov. Herňa je zameraná najmä na praktické zručnosti a rozvoj zmyslov. Montessori herňa učí deti myslieť a byž nezávislými. Deti sa môžu rozhodnúť akej aktivite a ako dlho sa chcú venovať, rešpektujú sa sezorické obdobia dieťaťa. Najviac tomu napomáha pripravené prostredie, hernička má vytvorená nábytok a pomôcky presne pre tento v

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE.

 

Montessori herňa