Informačné stretnutie ku kurzu 31.1 o 17:15 v RC Ráčik, vstup voľný

Zručnosti pre zdravé rodičovstvo – filiálna terapia.

Kurz postavený na základoch a metódach filiálnej terapie s pridaním najnovších poznatkov z psychológie a neurovedy. Lektoruje detská psychoterapeutka s dlhoročnou praxou.

Počas desiatich stretnutí sa naučíte reagovať na dieťa spôsobom, ktorý podporí jeho rast a Váš  spoločný vzťah. Osvojíte si reč zodpovednosti, partnerstva a empatie, ktorú môžete prakticky a efektívne použiť pri partnerskom zadávaní hraníc, či keď budete chcieť vyjadriť svojmu dieťaťu empatiu a dať pocítiť Vašu lásku.  Zároveň spoznáte spôsob trávenia času s Vaším dieťaťom, ktorého pól hodina týždenne postačí, aby sa Váš vzťah citeľne posilnil.

Desať týždňový kurz, ktorý ponúka praktickú cestu: 
– ako zdravo a zmysluplne narábať so všetkými detskými emóciami a ich prejavmi
– ako stanoviť citlivo a efektívne hranice a nájsť cestu k vzájomnému rešpektu a porozumeniu
– ako podporiť samostatnosť a sebavedomie dieťaťa
– ako viesť dieťa k zodpovednosti a sebakontrole, ako mu pomôcť narábať s náročnými situáciami a ako mu pomôcť mu nájsť jeho silné stránky

Určené pre:
– rodičov/opatrovateľov detí od dvoch do dvanástich rokov, ktorí chcú posilniť svoje dieťa a svoj vzájomný vzťah
– pre tých ktorí chcú prehĺbiť svoju cestu porozumenia a prepojenia s detským svetom
– pre tých, ktorí by radi ešte viac pomohli svojmu dieťaťu pri ťažkostiach ako sú: trampoty s povinnosťami a rešpektom voči druhými, „neposlušnosť“, „tvrdohlavosť“, záchvaty hnevu, prílišný smútok či častý plač, súrodenecká rivalita, pocity neúspechu, nesamostatnosť, závislosť na dospelej osobe a iné.
– pre tých ktorí chcú posilniť tok komunikácie a pochopenia medzi sebou a dieťaťom
– pre tých, ktorých dieťa prechádza náročným obdobím
– pre tých, ktorí chcú svoje dieťa ešte viac podporiť v tom, aby našlo svoje silné stránky a posilniť jeho húževnatosť

O lektorke:

Mgr. Mariana Kratochvílová 
Odborníčka na detskú psychiku, dospievanie a učenie, akreditovaná psychoterapeutka. Od roku 2004 do roku 2018 pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, viedla tréningy pre rodičov a učiteľov a terapeuticky pracovala s deťmi a dospelými. Týmto činnostiam sa venuje dodnes. Je mamou troch detí. O filiálnej terapií hovorí: „Učiť rodičov a vychovávateľov prístupu, ktorý je obsiahnutý vo filiálnej terapii som sa rozhodla vďaka vlastnej dlhoročnej odbornej praxi v práci s deťmi a vďaka vlastnému rodičovstvu. Prospešnosť tohto prístupu pre emocionálny a osobnostný rozvoj dieťaťa je vedecky overená a používajú ho odborné pracoviská na celom svete. Zároveň mám tento prístup zažitý vo svojom rodičovstve, ktoré si vďaka nemu nesmierne užívam. Filiálna terapia je veľmi praktický nástroj, vďaka ktorému sa rodičia stávajú najlepším spojencom pre vlastné deti v časoch krízy a najbližším spoločníkom pre časy zábavy a radosti“.


Prakticky o kurze
– kurz sa skladá z: účasti na kurze (90 min. týždenne) v období desiatich týždňov a vypracovania krátkych zadaní na doma. Súčasťou zadaní na doma sú hrové pól hodinky so svojím dieťaťom v domácom prostredí jeden krát do týždňa, ktoré bude absolvovať rodič s dieťaťom v čase, ktorý im bude vyhovovať.
– termíny jednotlivých stretnutí: 3.2.,10.2.,24.2.,2.3.,9.3.,.16.3.,23.3.,30.3.,6.4.,20.4. (pondelky 17:15 – 18:45 MC Ráčik)
– deti nie sú prítomné na kurze, počet miest v kurze je obmedzený na desať osôb

Cena: 130 eur/osoba, záväzná registrácia na: institutprezdraverodicovstvo@gmail.com, otázky e-mailom, alebo telefonicky na 0905 766800. Do kurzu sa dá pristúpiť najneskôr jednu lekciu po začiatku.

Zručnosti pre zdravé rodičovstvo- filiálna terapia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *