?Milé dámy! ? Otvárame pre Vás Zumba kurz v Ráčiku s Dariiou z UA
so strážením detí v herničke. ???‍???
?️Kedy: každý ŠTVRTOK 16:00-17:00
?Kde: Rodinné centrum Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava Krasňany
?Cena a termíny: 24€ / 4 hodiny

?Prihlasovanie: bardariias@gmail.com

Zumba kurz v Ráčiku