Kto sme

 • Rodinné centrum Ráčik existuje už od roku 2003 a za ten čas prešlo neľahkou cestou
 • Vzniklo „zdola“ iniciatívou miestnych mamín a otcov, ktorí centrum vlastnoručne vybudovali a starajú sa oň
 • Je nekomerčné a dostupné všetkým mladým rodinám s malými deťmi
 • Naše aktivity majú verejnoprospešný charakter a prispievajú k budovaniu a rozvoju miestnej komunity
 • Sme členom Únie materských centier

Ako fungujeme

 • sme neziskové občianske združenie
 • pracujeme na báze dobrovoľníctva a nemáme žiadneho plateného zamestnanca
 • na každodennom chode nášho centra sa pravidelne podieľa približne 13 členiek, 14 dobrovoľníčok a mnoho ďalších zanietených rodičov
 • financie na svoj chod si získavame sami vlastnými aktivitami, písaním projektov, získavaním grantov a pod.

Čo poskytujeme deťom

 • otvorenú herňu, kde sa môžu zahrať s novými kamarátmi a peknými hračkami
 • Montessori herňu
 • kurzy na rozvíjanie manuálnej a pohybovej zručnosti, tvorivosti a zmyslu pre rytmus a koordináciu pohybov
 • čas strávený v detskom kolektíve podporuje socializáciu a adaptovanie sa na detský kolektív pred nástupom do materskej škôlky

Čo poskytujeme rodičom

 • informácie o tehotenstve, dojčení, o výchove a základnom sociálnom poradenstve
 • sprostredkovanie i zorganizovanie odborných kontaktov a prednášok, tréningov a vzdelávacích aktivít

Čo poskytujeme rodinám

 • organizujeme podujatia zamerané na spoločné trávenie voľného času rodín, kultúrneho či športového zamerania
 • prednášky, kurzy, diskusie na témy z oblasti medicíny, výchovy a rodičovstva, životosprávy
 • burzy detských odevov a hračiek