Janka Kovács

V roku 2017 sme sa presťahovali do Rače z inej časti Bratislavy. Bolo to pre mňa naozaj osviežujúce zistiť, že v Krasňanoch je úžasné centrum pre rodiny, ktoré ponúka zaujímavé krúžky, kopec krásnych hračiek v herničke a výbornú kávu. Syn sa v Raciku vždy do sýtosti vyhral a ja som spoznala kopec príjemných žien – mamičiek, teraz už výborných kamarátok. Po krátkom čase som sa prihlásila ako dobrovoľnícka a neskôr sa stala členkou.