Linda Benková

odinné centrum Ráčik je príjemné miesto nielen pre deti ale aj rodičov, starých rodičov… Pre mňa a moju rodinu je tu aj výhoda, že je v blízkosti nášho bydliska.


Začala som sem chodiť najprv kvôli synovi, ktorý je extrovert a ťahá ho to k deťom. Počas druhej MD som pociťovala potrebu sa realizovať aj inak ako len doma a pri deťoch, a tak som využila príležitosť dobrovoľníčiť v Ráčiku.

Ráčik je pre mňa psychohygienou, kde sa môžem realizovať aj spolu s deťmi.

Teraz sú to 4 roky, čo chodím do Ráčika pravidelne spolu s mojimi tromi synmi a stále sa tu cítim veľmi dobre aj vďaka ľuďom, ktorí tvoria Ráčik.