Nora Krajniaková

Som mama 2 synov a do Ráčika chodím už skoro 4 roky. Začínala som najprv ako návštevníčka s prvým synčekom, potom ako dobrovoľníčka a nakoniec som sa stala členkou. Ráčik sa nám za tie roky stal druhým domovom, je to pre moje deti známe prostredie, kde radi chodíme a radi pomáhame – chodíme na služby do herničky, vytváram a posielam za Ráčik newsletter a pomáham na ráčikovských akciách vonku.

Ráčik je pre mňa psychohygiena, kontakt s bežným svetom, dobrý pocit z nezištnej pomoci a komunita pre mňa a moje deti. Všetkým mamám na materskej vrelo odporúčam sa k Ráčiku pripojiť