Prečo si požičať hračky z Ráčika?

– naučí to deti správať sa zodpovedne k hračkám ušetríme vám peniažky správame sa ekologicky k životnému prostrediu, lebo nemusíme hračky kupovať v obchode

– môžeme hračky prispôsobiť veku dieťaťa bez zbytočného skladiska hračiek v našej domácnosti

– naučíme deti hrať sa podľa pravidiel, keďže zapožičané hračky treba vrátiť

Pravidlá požičovne

Skôr, ako si od nás požičiate hračku pre vaše dieťa, venujte prosím pozornosť pravidlám našej požičovne. Chceme, aby ste vy a vaše dieťa mali radosť z hračky, ktorú si požičiate a preto sme si pripravili zopár

 1. Členom požičovne sa môže stať dospelá osoba, ktorá zaplatí členský poplatok v požadovanej výške (ďalej len kaucia) a bude dodržiavať pravidlá požičovne.
 2. Každý člen zaplatí kauciu vo výške 20 EUR a to na výpožičné obdobie.
 3. Výpožičné obdobie je stanovené na dobu 6 mesiacov.
 4. Po uplynutí výpožičnej doby a splnenia ostatných podmienok bude je kaucia vrátená členovi požičovne v plnej výške.
 5. Ak člen požičovne nemá záujem naďalej využívať služby požičovne, má právo na vrátenie kaucie. Uvedené platí v prípade, ak boli vrátené všetky hračky.
 6. Hračku je možné si požičať na obdobie 2 týždne.
 7. Člen požičovne si môže požičať hračku na to určenú. Zoznam hračiek je súčasťou pravidiel a môže sa počas doby meniť.
 8. Za požičanie hračky platí člen dobrovoľný príspevok.
 9. V prípade poškodenia hračky musí člen buď hračku opraviť, resp. vrátiť do používateľného stavu (rozumej ďalšie deti sa s ňou môžu hrať), kúpiť novú hračku rovnakého (veľmi podobného typu) alebo zaplatiť cenu novej hračky.
 10. V prípade, ze hračku člen nevráti v dohodnutom čase a po prvom kontaktovaní a vyzvaní, kaucia prepadne v prospech požičovne a použitá na kúpu novej hračky. Člen nemá v tomto prípade nárok na vrátenie kaucie.
 11. Člen požičovne sa zaväzuje vrátiť hračku čistú a nepoškodenú.
 12. Ráčik sa zaväzuje každú vrátenú hračku po odovzdaní hygienicky očistiť nezávadným prostriedkom.
 13. Člen požičovne dostane pri požičaní kartičku, na ktorej ma napísané kedy si požičal hračku a kedy ju ma vrátiť späť.
Drevené navliekačky: 2 eur
Hravá kocka: 2 eur
Požiarnické auto: 3 eur
Veselý stolík: 2 eur
Drevená garáž: 4 eur
Guličková dráha: 2 eur
Detské chodítko: 4 eur
Secured By miniOrange