V RC Ráčik prebiehal týždenný workshop kreativity a pohybu. Deti vo veku 3-6 rokov mali možnosť vyskúšať si pohybové, výtvarné a tanečné aktivity pod vedením skúsených lektorov z www.animateam.sk.

Veríme v ďalšie úspešné spolupráce aj v budúcnosti 🙂

ĎALŠÍ DENNÝ TÁBOR ZA NAMI ?