?Pripravujeme pre Vás ďalšiu skvelú akciu a to Animované čítanie z knižky Povedacky z gazdovského dvora. ??????
?‍? Číta Janka Moravská
?️ 13.7.2022 o 17:00
? ZUŠ Vrbenského 1
Deti budú mať možnosť aktívne sa zapojiť do deja príbehu. Na záver budú pripravené tvorivé dielne.
Tešíme sa na Vás!

Animované čítanie z knižky Povedacky z gazdovského dvora??????