Už po tretí krát prebiehal kurz prvej pomoci v priestoroch RC Ráčik. Účastníci sa naučili ako poskytnúť prvú pomoc deťom všetkých vekových kategórií a aj dospelým. Ďakujeme Magistrátu Bratislava za finančnú dotáciu a RZP Trenčín.
🚑🩺👩‍⚕️

Kurz prvej pomoci pre deti 🚑🩺👩‍⚕️