Už sa to blíži! ♥️?

Od 15. do 19. augusta sa budeme stretávať v čase od 09.00 do 12.00 v priestoroch RC Ráčik na Peknej ceste 9.
Workshop je určený deťom od 3 do 6 rokov a prebieha bez účasti rodičov (kapacita je 8-12 detí).

Harmonogram workshopu:
8:30-9.00 príchod detí
9: 00-10:00 kreatívna alebo pohybová aktivita (tanečná, vytvarná, pohybové hry)
10-10:30 desiata (pečivo+nátierka, jogurt, výživa) a oddych
10:30- 11:30 kreatívna alebo pohybová skupinová aktivita
11:30- 12:00 voľná hra detí

?Deti majú po celý čas zabezpečený pitný režim.

?Workshopom vás budú sprevádzať skúsení lektori z animateam.sk, ktorí majú skúsenosti s deťmi v tomto veku a preferujú rešpektujúci prístup. V prípade, ak je dieťa nespokojné alebo plače, budeme telefonicky kontaktovať rodičov a dohodneme spoločne ďalší postup.

?Je pre nás samozrejmé, že venujeme zvýšenú pozornosť hygiene a rešpektujeme aktuálne nariadenia a predpisy. V prípade, že sa workshop zruší kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii bude vám vrátená alikvótna suma.

✅Čo budete potrebovať?
Dieťa sa po príchode prezuje, môže si doniesť vlastnú fľašu na pitie, oblečenie na prezlečenie, ak by sa zašpinilo (označené menom) ideálne v ruksaku označenom menom. Dôležité je primerané oblečenie – je potrebné rátať s tým, že deti sa môžu zašpiniť počas výtvarnej aktivity. Doneste, prosím, aj kópiu zdravotného preukazu.

?Cena workshopu je 90 eur (v cene je zahrnutý materiál na aktivity aj desiata).
Platba prebehne na mieste pred začiatkom kurzu, doneste si prosím presnú hotovosť.

?Prihlasovanie: tabor.racik@gmail.com

TÝŽDENNÝ WORKSHOP KREATIVITY A POHYBU ??✏️?️