Ďakujeme za pozvanie na krásne podujatie Uvítanie detí, ktoré pripravila mestská časť Bratislava-Rača dňa 20.9. o 10.00. Okrem Rodinné centrum Ráčik sa prišli predstaviť aj Baby Help Bratislava a Raná starostlivosť .

Uvítanie detí v Rači ??